PUZ INFIINTARE AMENAJARE PISCICOLA SIMPLA T 17- P 520- 531

contract cadru de constituire a dreptului de acces

contract cadru de constituire a dreptului de acces

tarife pentru accesul pe proprietatea publica si privata a u.a.t Vernesti a furnizorilor de retele de comunicatii elelctronice

regulament referitor la conditiile de acces al furnizorilor de retele publice de cominicatii electronice pe proprietatea publica si privata a comunei Vernesti

ANUNT- CONSULTAREA ASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINARE PUZ- INFIINTARE AMENAJARE PISCICOLA SIMPLA CU EXPLOATAREA SI VALORIFICAREA NISIPULUI SI PIETRISULUI